۱۳۸۸/۴/۱۹

لطفا روی چمن ها دراز نکشید!

- به نظرت ابرهای رفته، مثل آبهای رفته اند؟ لکه ابری که گذشت، رویای من بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر