۱۳۸۸/۸/۶

نان به نرخ رضا

یا امام رضا!
قسم به غربتت، ما را نجات بده از رسانه ای که تصویر نماز و گریه مردم را در حرم شما نشان می دهد، کسی آستانه مبارکه را می بوسد و بعد صحنه کات می خورد به صفحه ای که در آن نوشته «رستوران پدیده شاندیز مشهد».
ما را نجات بده از رسانه ای که مردم را در حال ناله و استغاثه دور ضریحتان نشان می دهد و در تمام مدت این استغاثه ها، گوشه صفحه نوشته «موسسه مالی اعتباری مهر».
قسم به رنج یوسفی ات، ما را از زجر تحمل رسانه ای که می تواند تو را به ثمن بخس بفروشد، نجات بده.

۲ نظر:

  1. جانا سخن از زبان ما می گویی،
    ولی فقط رسانه هم نیست ها،
    ریشه اش برمی گردد به همان استفاده ابزاری از مفاهیم معنوی و مذهبی،که گرچه الان رسانه با این تبلیغات مزخرفش عیان اش کرده ولی مرض شایع خیلی جاها و خیلی هاست...

    پاسخحذف
  2. ... و از وبلاگ نویس هایی که همه عمر پی نصیحت دیگرانند.

    پاسخحذف