۱۳۸۹/۳/۱۳

آخر قصه

بعد بادمجان‌های دور ‌قاب‌ آن قدر زیاد شدند که مرغ از قاب افتاد بیرون و کسی حواسش نبود.

۳ نظر: