۱۳۸۸/۵/۹

مشغول کارند

از تونل بلندی گذشتیم. سیاه و نفس گیر و ترسناک که چشم چشم را نمی دید. از دهانه تونل که زدیم بیرون دیدیم بقیه جاده ساخته نشده. جاده، همان جا آخر تونل، تمام شد. فکرش را بکن. تمام شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر