۱۳۸۸/۴/۱۹

خوشبختی فوری و آسان

هیچی مثل این نیست که توی اتاق انتظار مطب یک دکتر که بقیه دارند  مجله دارو و درمان و تازه های پزشکی ورق می زنند یا برای پنجمین بار از منشی بی حوصله می پرسند چند نفر دیگر؟ یک ترک جدید که تا حالا متوجه اش نشده ای، در ام پی تری ات کشف کنی. هیچی مثل این نیست.

۲ نظر: