۱۳۸۸/۵/۱۰

واجب تر از نان شب و پول نفت

کسی مظنه قیمت لاک لاک پشتی را دارد؟ اجاره 4 ساله بدهند. مبله باشد با امکانات کامل که اصلا لازم نباشد  بزنی بیرون. 

۱ نظر: