۱۳۸۸/۶/۶

ذهن زیبا

دوست ندارم زندگینامه آدمهای بزرگ را بخوانم . دوست ندارم بدانم مردان خدا چه کارهایی کرده اند چه کارهایی می کنند. از اینها زیاد شنیده ام. چیزی که الآن دوست دارم بدانم این است که مردان خدا به چه چیزهایی فکر می کنند. وقتهایی که تنهایند یا وقت اضافه دارند یا مجبورند جایی صبر کنند تا نوبتشان بشود یا...، دوست دارم بدانم این جور وقتها به چی فکر می کنند.

۱ نظر: