۱۳۸۸/۶/۱۸

هفت آسمان را بر درم

........گر دلبرانه بنگرد در جان سرگردان من

۱ نظر: