۱۳۸۸/۱۰/۲۰

ارتباط مستقیم در تلویزیون ما

بله! بله! من صدای شما را دارم. شما صدای مرا دارید؟ ( شادی در حد الکساندر گراهام بل و واتسون)
......
همکاران ما دارند تلاش می کنند تا دوباره  این ارتباط برقرار بشود. در این فاصله.....
 

۲ نظر: