۱۳۸۸/۵/۲۳

ذکرت رسد به فریاد

این روزها مدام مجبور می شوم برای رهایی از افسردگی خبرها، چندین دور تسبیح این ذکرها را بگویم: «رودخانه ها هنوز هستند»،10 مرتبه، «گندم ها هنوز می رقصند»، 10 مرتبه،«در شیار کوه ها هنوز در مسیر آب درخت می روید»، 20 بار. «کنار جویهای دور هنوز پونه در می آید». و صد مرتبه این ذکر نجات بخش:«بچه ها هنوز هستند». «بچه ها هنوز هستند».

۳ نظر:

  1. ومن برای فرار از افسردگی روز صدبار می گم خدا هست. خدا هست. خدا هست.. او می آیید او می آیید.. من میخندم من میخندم..

    پاسخحذف
  2. عبدالوهاب شهیدی هنوز قطعه زندگی را می خواند، هنوز بشقاب کوچک میناکاری شده ی روی دیوار منتظر است بیشتر تماشایش کنند، هنوز در آخرین لحظه های "Before sunshine" زن در حال رقصیدن است....

    پاسخحذف