۱۳۸۸/۷/۱۳

سانتر برای زندگی

اگر افسرده اید و نمی خواهید دارو بخورید، اگر از مشاورها خوشتان نمی آید و حوصله توصیه های تکراری شان را ندارید، این روش جدید و بدون عوارض جانبی را امتحان کنید: بنشینید پیش پسربچه ای دبستانی و فقط به او بگوئید گل های بازی دیشب را کی زد و چطوری زد؟ آسانتر از آن که فکر کنید شما را درگیر خواهد کرد.
اول با جمله های بریده بریده و کوتاه که از هیجان، کلماتش بالا و پائین می پرند قلابتان می کند. بعد نمایش شروع می شود و دست ها و پاها در هوا معلق می شوند. اگر با اینها کارتان راه نیفتاد دل بدهید به آن مبالغه ای که در صدایش می لرزد. زندگی یادتان می افتد. شک نکنید که جواب می گیرید. زندگی یادتان می افتد.

۱ نظر: