۱۳۸۸/۷/۲۵

آخرین سورپریز

چه سورپریز می شویم وقتی در آخرت می فهمیم دو سوم آنهایی که خیال کرده بودیم سورپریز کرده ایم اصلا غافلگیر نشده بودند و فقط وانمود کرده بودند غافلگیر شده اند تا ما ناراحت نشویم.

۱ نظر: