۱۳۸۸/۸/۱۷

سبز مثل سیم

نشسته ایم در اتاق انتظار دندانپزشکی، دستیارهای دکتر دارند در اتاقی که درش نیمه باز است حرف می زنند:« کش های سبزمان تمام شده. باید دوباره سفارش بدهیم. بعد از انتخابات بیشتر آنهایی که ارتودنسی دارند می گویند کش لای سیم های دندانشان را سبز بگذاریم. بقیه رنگها مانده سبز تمام شده»

* باور کنید با گوش های خودم این را شنیدم

۲ نظر:

  1. کش سبز نماد سبز حساب می شود و حمل نماد سبز ممنوع و مجازات کهریزک دارد...

    پاسخحذف
  2. چقدر دلم میخواد بدونم شما بالآخره کدوم وری بودین (هستین)... البته فکرمیکنم بشه حدس زد که چه طوری نیستین!!

    پاسخحذف