۱۳۸۸/۹/۲۳

این فسیل که پشت شیشه می بینید

بازدید‌کنندگان محترم! همانطورکه در توضیحات، مشاهده می‌کنید، موجودی که در این قسمت، فسیل آن را می‌بینید «شیفتگی» نام داشته ودر کشور ما ایران، پیش از دهه 80 زندگی‌ می‌کرده. نسل این موجود، الآن به‌کلی منقرض شده و آخرین انواع بازمانده از آن، در همان دهه 80، از بین رفت. بعد از آن دیگر هیچ گونه‌ای از آن ثبت نشده. 

۳ نظر:

  1. لطفا از ملکه ی کلمه های شهرنشین بخواهید یک کلمه ی جانانه برای ما خوانندگان پیشنهاد کند که وقتی با پست های غافلگیرکننده و محشرش روبه رو می شویم با کامنت های لوس و تکراری و به به جه جه هایی که قبلا هزار بار برای پوستین های بی قواره(غارنشینی) هدر رفته ؛ آن پست را بدرقه نکنیم.

    پاسخحذف
  2. ولی بعضی از انواعش هنوز پشت کوه ها زندگی می کنند.یه کمی تریپ شان با این فسیل های پشت شیشه فرق می کند

    پاسخحذف